Anormal Servikal Kanser Tarama Testi Sonuçları

Rahim Ağzı Kanseri Taraması Nedir?

Serviks kanseri taraması serviksdeki hücrelere bakarak kansere dönüşebilecek  anormal değişiklikleri bulmak için yapılan testtir. Tarama, Pap testini ve bazı kadınlar için insan papilloma virüsü (HPV) adı verilen bir virüsü test  etmeyi içerir.

Anormal Servikal Kanser Taraması Test Sonuçlarına Ne Sebep Olur?

Servikal kanserin ana nedeni HPV ile enfekte olmaktır. Birçok HPV türü vardır. Bazı tipler serviks, vulva, vajina, anüs ve penisin kanserine de yol açabilir. Bazıları da baş ve boyun kanserine neden olabilir. Bu HPV türleri “yüksek riskli” olarak bilinir. Serviks kanseri vakalarının çoğu sadece iki yüksek riskli HPV türü tip 16 ve tip 18’den kaynaklanmaktadır. HPV ile enfekte olan hücreler bir mikroskop altında normal hücrelerden farklı görünmektedir. Anormal değişiklikler hafif olabilir veya daha ciddi olabilir. Daha ciddi değişiklikler tedavi edilmezse kansere yol açabilir. Bir servikal biyopsi öncülleri veya kansere aslında mevcut olup olmadığını öğrenmek için gereklidir. .

Servikal biyopsi sonuçlarını bildirmek için servikal intraepitelyal lezyon (CIN) kullanılır. CIN servikal hücrelerde gerçek değişiklikleri açıklar. CIN 1, 2 veya 3 olarak derecelendirilir. CIN 1, genellikle tedavi olmaksızın kendi başına giden hücrelerde hafif (düşük dereceli) değişiklikler için kullanılır. CIN 2, orta düzeyde değişiklikler için kullanılır. Daha ciddi (yüksek dereceli) değişiklikler için CIN 3 kullanılır. Orta ve yüksek dereceli değişiklikler kansere ilerleyebilir. Bu nedenle “prekanser” olarak tanımlanabilirler.

Farklı Anormal Pap Testi Sonuçları Nelerdir?

  • Belirsiz önemi olan atipik skuamöz hücreler (ASC-US) —ASC-US, servikal hücrelerde değişikliklerin bulunduğu anlamına gelir. Değişiklikler hemen hemen her zaman bir HPV enfeksiyonu belirtisidir. ASC-US en sık görülen anormal Pap testi sonucudur.
  • Düşük dereceli skuamoz intraepitelyal lezyon (LSIL) —LSIL, servikal hücrelerin hafif anormal değişiklikler gösterdiği anlamına gelir. LSIL genellikle, genellikle kendi başına giden bir HPV enfeksiyonundan kaynaklanır.
  • Yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (HSIL) —HSIL, servikste LSIL’den daha ciddi değişiklikler olduğunu öne sürmektedir. LSIL’nin prekanser ve kanserle ilişkili olması daha olasıdır.
  • Atipik skuamöz hücreler, HSIL’i (ASC-H) hariç tutamaz. -ASC-H, servikal hücrelerdeki HSIL mevcudiyeti için endişe uyandıran değişikliklerin bulunduğu anlamına gelir.
  • Atipik glandüler hücreler (AGC) —Glandüler hücreler, serviksin iç kanalını örten ince doku tabakasını oluşturan bir başka hücre türüdür. Glandüler hücreler ayrıca rahmin içinde bulunur. Bir AGC sonucu, glandüler hücrelerde prekanser veya kanserin varlığından endişe uyandıran değişikliklerin bulunduğu anlamına gelir.

Anormal Bir Servikal Kanser Taraması Test Sonucundan Sonra Hangi Testler Gereklidir?

Anormal bir rahim ağzı kanseri taraması test sonucunuz varsa, daha fazla teste ihtiyacınız olabilir. Aşağıdaki testler yaşınıza ve ilk Pap test sonucunuza bağlı olarak yapılabilir.

Tekrar eden Pap testi veya ortak test: Bazı anormal test sonuçlarının takibi olarak tekrar eden Pap testi veya tekrarlı birlikte test (Pap testi ve yüksek riskli HPV için test) önerilmektedir. Bu tekrar testleri, ilk test sonucunuza, yaşınıza ve önceki testlerin sonuçlarına bağlı olarak 1 yıl veya 3 yıl içinde yapılabilir.

HPV testi: Bir HPV testi, serviks kanserine bağlanmış HPV tiplerinin varlığını araştırır. İlk Pap testi için kullanılan aynı hücrelerde bir HPV testi yapılabilir. Buna refleks HPV testi denir. HPV tip 16 ve HPV tip 18 için özel olarak görülen başka bir HPV testi daha vardır. Bu iki tip, servikal kanser vakalarının çoğuna neden olur. Bu tür bir HPV testi, HPV yazımı olarak adlandırılır.

Kolposkopi, biyopsi ve endoservikal örnekleme: Kolposkopi, bir büyütme cihazı ile serviksin bir muayenesidir. Anormal hücrelerin bir bölgesi görülürse servikal biyopsi yapılmasına karar verebilir. Endoservikal örnekleme de yapılabilir. Servikal kanaldan bir doku örneği almak için küçük bir fırça veya başka bir alet kullanılır.

Op. Dr. Feray GÜVENAL
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı